Showing all 22 results

Show sidebar

AMINO_480 ml

Bud-top_500 ml

Chống buông đĩa (Đậu trái)_240 ml

Dằn đọt (MicroGel NPK 10-6-60)_480 ml

Dưỡng Bông_240 ml

Dưỡng trái_hũ 400 g

Greencop_480 ml

Kelpostar_1 L

KÍCH ĐỌT MẠNH – P21_480 ml

Lân cao năng – P66_480 ml

P20 (NPK 20-20-20)_480 ml

P75 (MicroGel NPK 15-75-15 + TE)_1 Kg

Phosimax Canxi-Tảo_500 ml

Rooter – Kích rễ mạnh_500 ml

SIÊU DƯỠNG-P4_480 ml

Siêu xanh_1 L

Super Canxi-Bo_480 ml

TẠO MẦM HOA – P75_480 ml 

Tạo mầm hoa NPK 0-60-30_480 ml

Thúc già lá – Carbon Xanh_480 ml

THÚC GIÀ LÁ (NPK 0-40-50)_480 ml

VicBo_480 ml