Hiện tượng cháy múi trên cây sầu riêng và biện pháp khắc phục.

Năm nay, ở nhiều nơi xảy ra hiện tượng cháy múi sầu riêng. Có rất nhiều ý kiến khác nhau giải thích hiện tượng này: Do Clorua, mất cân đối dinh dưỡng (Ca, Mg…), thiếu nước, đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng… Vậy đó có phải là nguyên nhân chính không?

Xem tiếp